Dromen

Het jaar 2021 ging voor de omgevingsvisie vooral over de dromen. Hoe willen wij dat onze leefomgeving er in 2040 uitziet? En wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van onze leefomgeving?

Thema’s

De omgevingsvisie wordt opgebouwd met vier hoofdthema’s. De thema’s geven structuur en steun bij de invulling van de omgevingsvisie. De thema’s vullen we de komende periode verder in en werken we uit op basis van de dromen.

Opgaven

De dromen maken duidelijk wat de hoogtepunten zijn in de ogen van onze bewoners. Maar wat moeten we doen om onze dromen waar te maken? Hier gingen we in de loop van 2022 mee aan de slag.

Visie

In 2023 werken we de opgaven en keuzes verder uit. De omgevingseffectrapportage helpt ons hierbij. Er is een overzichtskaart voor de hele gemeente en we kijken ook naar deelgebieden.