Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op deze pagina lees je meer over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het uitbrengen van de NRD is het officiële startpunt van de m.e.r.-procedure. De m.e.r.-procedure staat voor het hele proces dat gevolgd moet worden, het omgevingseffectrapport (OER) is daar een product van. In deze notitie staat welke onderwerpen (reikwijdte) in het OER onderzocht worden en op welke manier (detailniveau). Als de NRD klaar is, wordt er gestart met het maken van het OER.

Klik hier om de NRD van Sint-Michielsgestel te downloaden
Read more about: NRD Omgevingsvisie Sint-Michielsgestel.pdf

Jouw mening over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De NRD bekijken: De NRD wordt ter inzage gelegd. Dat betekent dat iedereen deze NRD kan bekijken en zijn/haar mening hierover mag geven. Het NRD bekijken kan op het gemeentehuis, of digitaal via de bovenstaande download.
Reageren op het NRD: Op het NRD reageren kan maar voor een korte periode, namelijk van 15 september tot 28 oktober 2022 (in totaal 6 weken). Tijdens deze periode kan je je mening geven op de beschreven aanpak van de omgevingsvisie en het OER. Reageren kan via een geschreven brief aan de gemeente, op het gemeentehuis of online via het contactformulier van gemeente Sint-Michielsgestel (link). Belangrijk is om hierbij in het onderwerp 'Reactie concept NRD gemeente Sint-Michielsgestel' te vermelden.

De binnengekomen vragen en opmerkingen worden na de ter inzagelegging beantwoord in de ‘Nota van Antwoord’.

Bezoekadres gemeentehuis Sint-Michielsgestel
Meanderplein 1
5271 GC Sint-Michielsgestel

Openingstijden gemeentehuis Sint-Michielsgestel
Maandag, dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag, donderdag 08.30 - 19.30 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Postadres Gemeente Sint-Michielsgestel
Postbus 10.000
5270 GA Sint-Michielsgestel