Thema’s

De omgevingsvisie wordt opgebouwd met vier hoofdthema’s. De thema’s geven structuur en steun bij de invulling van de omgevingsvisie. De thema’s vullen we de komende periode verder in en werken we uit op basis van de dromen.

De omgevingsvisie behandelt de thema’s in samenhang met elkaar. Het kan zijn dat onderwerpen bij meerdere thema’s horen.